Prace rysunkowe, tusz na papierze / Drawing works, ink on paper, 2019

 

Prace rysunkowe, tusz i kredka na papierze / Drawing works, ink and chalk on paper, 2014

Rysunki, 2008 - 2012